WebforRent s.r.o.

Kontaktná osoba:

Jozef Maďar
CEO & Co-founder

mobil: +421 (0) 911 127 759
email: info@webforrent.sk

Kancelária:

Budová CASSOFIN - 2p. blok B
Letná 27
04001 Košice
Slovensko

Faktúračné údaje:

WebforRent s.r.o.
Tatranská 2
04001 Košice
Slovakia

IČO: 50461052
DIČ: 212033562

Zapísana: Okr. súd Košice I, odd. SRO, vl. č. 39733/V

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.: 2942027046/1100
IBAN / SWIFT: SK51 1100 0000 0029 4202 7046 / TATRSKBX